Konverentsi ajalugu

Eesti Vabariigi, Iisraeli Riigi ja juudi kogukonna ümmargustele tähtpäevadele pühendatud rahvusvahelise konverentsi korraldamise traditsioon sai alguse 15 aastat tagasi. Tol korral, Eesti iseseisvuse 90. aastapäeval, juudi riigi väljakuulutamise 60. aastapäeval ja Eesti Juudi Kultuuriseltsi asutamise 20. aastapäeval leidis aset esimene rahvusvaheline konverents.  Korraldajad seadsid eesmärgiks mõtestada taaselustunud juudi kogukonna rolli tänapäeva Eestis ning juhtida tähelepanu Eesti ja Iisraeli ajaloolistele sidemetele.  

4. aprillil 2008 kogunes Olümpia hotelli konverentsisaali ligi 100 inimest, kelle hulgas polnud mitte ainult kogukonna liikmed, vaid ka teiste rahvusvähemuste esindajad, poliitikud, äritegelased, diplomaadid, kultuuritegelased ja õpetlased. Tervituskõnega pöördus kohalviibijate poole Riigikogu esimees Ene Ergma.

Juba esimene konverents näitas, et tegemist on mitmetahulise teemaga, mis nõuab jätkuvat tähelepanu ja läbitöötamist. See puudutab ka Eesti juutide panust Iisraeli taassündi ning eestlaste huvi juutide ajaloo ja kultuuri vastu, Eesti juutluse ja juudi kogukonna rolli Eesti ühiskonnas. Toodud  loetelu pole kindlasti ammendav.  Samuti sai selgeks, et tähelepanu on vaja pöörata  juutide ja eestlaste suhete ajaloolisele aspektile. Seetõttu võeti Rahvusraamatukogus 13. mail 2013 toimunud teise konverentsi kontseptsiooni väljatöötamisel aluseks kolme tasandi omavahelise lõikumise mudel. Siit ka teise konverentsi nimetus „95-65-25“.

Mis on selle mudeli põhisisuks? Läbivaks jooneks on arusaam, et tuleb leida kokkupuutepunkte, mis on tekkinud  meie riigi, Iisraeli Riigi ja Eesti juutide ajaloos. Ning kuigi meie ajalised mastaabid on erinevad, on eesti ja juudi rahva ajaloos palju ühist. Tegemist pole mitte ainult paralleelselt  kulgevate arengutega vaid ka lõikumistega. Mitte kõik pole meie ühises ajaloos kulgenud sujuvalt ja pilvitult. Konverents on mõeldud selleks, et joonistada välja meie ühine ajalugu, rääkida sellest ausalt ja eelarvamusteta.  

2018. aastal tähistas Eesti Vabariik oma 100. sünniaastapäeva. Iga riigi jaoks on see eriline tähtpäev ja põhjus teadvustada üle sajandi käidud teed. Konverents “100-70-30” jätkas kahe eelneva konverentsi traditsiooni, tuues esile Eesti Juudi Kogukonna tegevuse tähenduslikud hetked ülemaailmsel juutide kaardil, Iisraeli ja Eesti partnerluse innovatsiooni vallas ning ettevõtluse sotsiaalse vastutuse.

2023. aastal tähistab Eesti Vabariik oma 105. aastapäeva. Konverents “105-75-35” jätkab kolme eelmise konverentsi traditsiooni. Tagasi vaadates ning hinnangut andes ning ajuti ka möödunut ümber hinnates, püüame analüüsida tänapäeva ning mõelda, milline võiks olla meie tulevik. Eesti on meie kodu, kus me tunneme ennast vabalt ja turvaliselt; Iisrael on meie ajalooline kodumaa ja meie vaimne keskus.

Me soovime, et meie riigid ja rahvad elaksid rahus ja turvaliselt.  Selleks peame üksteist paremini mõistma.  Loodame, et see konverents aitab kaasa selle unistuse teostumisele.